Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden groepslessen:

 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De lessen bij Functional Training worden gegeven door gediplomeerde trainers, maar de lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 • Het is verplicht om blessures door te geven aan de trainer. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de trainer.
 • Het kan voorkomen dat de les niet doorgaat ivm met extreme weersomstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan doen wij ons best u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment de les inhalen.
 • Functional Training is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemers.
 • Functional Training biedt flexibele abonnementen en beurtenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Functional Training biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
 • Beurtenkaarten en/of abonnementen zijn niet aan derden overdraagbaar.
 • Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Functional Training biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
 • De abonnementen en/of beurtenkaarten dienen vooraf te worden betaald.
 • Als klant verklaar je in goede fysische en psychische gezondheid te zijn en dat je geen risico’s hebt op hartfalen, eetstoornissen of andere medische aandoeningen waarbij sporten risicovol is.
 • Bij het aangaan van een abonnement of strippenkaart geeft de sport(st)er toestemming dat Functional Training de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor een nieuwsbrief en/of groepsapp betreft activiteiten binnen Functional Training.
 • De groepsapp is alleen bedoelt voor relevante berichten omtrent de trainingen en activiteiten binnen Functional Training. Persoonlijke berichten direct naar de trainer zelf sturen.
 • Aan en afmelden voor een training geschiedt via de app binnen de gestelde tijd.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden overhandigd.
 • Na het beëindigen van het lidmaatschap kan de sport(st)er aangeven dat zijn/haar gegevens uit het systeem moeten worden verwijderd.  Zonder bericht bewaard Functional Training 3 jaar de persoonsgegevens, daarna zullen deze worden verwijderd.
 • Bij het aangaan van lidmaatschap geeft de sport(st)er toestemming dat tijdens de trainingen foto’s gemaakt kunnen worden. Deze worden gebruikt o.a. voor social media. Wilt de sport(st)er dit niet, dan kan hij of zij dit aangeven via een mail naar info@Functionaltraining.be